Sanakirjatietokantojen tuottaja

Tekniikan ja kaupan erikoissanakirjat on erittäin tärkeä osa Tietoteoksen historiaa ja työnkuvaa. Erikoissanakirjat on erittäin haluttuja sekä tarpeellisia monella eri alalla.

Tekniikan ja kaupan terminologia muodostaa kielellisen erityisalueen, joka laajuutensa vuoksi vaatii kokonaan omat erikoistuneet sanakirjansa.

Tekniikan ja kaupan sanasto kehittyy ja lisääntyy huimaavaa vauhtia. Syntyy kokonaan uusia käsitteitä, joita kuvaamaan tarvitaan uusia sanoja.

Kullakin erikoisalalla on oma erikoissanastonsa.

Yhä useamman on ymmärrettävä ainakin jonkinasteisesti teknistä ja kaupallista kieltä.
Yhdentyvä Eurooppa ja lisääntyvät kansainväliset suhteet vaativat erikoistermien osaamista.

Teollisuuden, ulkomaankaupan, tiedonvälityksen, hallinnon, opetustoimen, tutkimuksen, kääntämisen ja tulkkaamisen tarpeet edellyttävät entistä enemmän erikoisterminologian tuntemusta.

Käyttöalat

Aerosolit, algebra, antennitekniikka, arkeologia, arkkitehtuuri, asetekniikka, tietotekniikka, automaattinen tietojenkäsittely, autotekniikka, avaruustekniikka, betonitekniikka, biokemia, biologia, biotekniikka, digitaalitekniikka, ekologia, elektroniikka, elintarviketeollisuus, eläinlääketiede, elokuva, eläintiede, Euroopan Unioni, farmasia, fotogrammetria, fysiikka, fysikaalinen kemia, geenitekniikka, gemmologia, geodesia, geofysiikka, geologia, geometria, geotekniikka, hallinto, hammaspyörät, hitsaustekniikka, hydrauliikka, hydrologia, hyrrätekniikka, hyönteistiede, ilmailu, ilmansuojelu, ilmatiede, jalkineteollisuus, jätehuolto, kaivosteollisuus, kalastus, kansantalous, kasvinsuojelu, kasvitiede, kauppa, kelloteollisuus, kemia, kemian teollisuus, keramiikka, keraaminen teollisuus, kidetiede, kielitiede, kirurgia, kirjanpito, kirjapainotekniikka, koe(s)tus, koneenrakennus, koneoppi, konttoritekniikka, korroosio, kuljetus, kumiteollisuus, laboratoriotekniikka, lannoiteteollisuus, lasiteollisuus, leipomoteollisuus, liikkeenjohto, liiketalous, liikennetekniikka, limnologia, lämmitys- vesijohto- ilmastointi- ja saniteettitekniikka, lääkintä, lääketiede, lääketeollisuus, maaperäoppi, maanmittaus, maantiede, maatalous, makeisteollisuus, matematiikka, mekaniikka, merenkulku, merivakuutus, metallurgia, metallin käsittely, metsätiede, metsänhoito, metsänkorjuu, mikroskopia, mineralogia, mittaustekniikka, moottoripyörät, moottoritekniikka, moottoriurheilu, muoviteollisuus, musiikki, nahkateollisuus, oikeusala, optiikka, panimoteollisuus, pankkitoimi, paperiteollisuus, patentit, patenttioikeus, pneumatiikka, prosessitekniikka, puhelintekniikka, puuteollisuus, puutavara, puun työstö, pörssi, radiotekniikka, raideliikenne, raitiotiet, rakennustekniikka, rautatiet, robotiikka, räjähdysaineet, räjäytystekniikka, satelliitit, seismologia, selluloosateollisuus, sokeriteollisuus, sotatekniikka, sotilasala, sähkötekniikka, säteilyfysiikka, talouselämä, yleisteknillinen, tekstiiliteollisuus, tekstinkäsittely, teletekniikka, tienrakennus, tilastotiede, tavaramerkki, tietopalvelu, turveteollisuus, tutka, televisio, tykistö, työkalut, työntutkimus, työsuojelu, tähtitiede, tärkkelysteollisuus, uittotyöt, vakuutustoimi, valaistustekniikka, valokuvaus, valimotekniikka, vaneriteollisuus, vedenpuhdistus, verotus, vesiensuojelu, vesirakennus, videotekniikka, vulkanologia, värit, maalit, lakat, ydinfysiikka, ydintekniikka, yleisradiotoiminta, ympäristötekniikka, ääniteteollisuus, öljyteollisuus, öljynetsintä.